Restaurering innebærer vedlikehold, konservering og oppussing av gamle hus som skal beholdes i original stil. Ved restaurering byttes ødelagte deler ut med nye kopier i friskt materiale.

At restaurering foregår på riktig måte, er svært viktig. Uerstattelige verdier går ofte tapt dersom man ikke vet hva man har med å gjøre, eller hvordan man skal behandle bygningen. Alle kulturminner bygget før år 1536 og år 1650 er automatisk fredet etter kulturminneloven. Kulturminner yngre enn 1650 kan fredes etter kulturminneloven hvis de anses som kulturhistorisk eller har nasjonal verdi(arkitektonisk). Dette heter vedtaksfredning.